ساماندهی و ارتقای کیفی میدان امام خمینی(ره) تهران

  • نام پروژه : ساماندهی و ارتقای کیفی میدان امام خمینی(ره) تهران
  • نام کارفرما : معاونت شهرسازی و معماری شهر تهران
  • نوع پروژه :
  • تاریخ شروع : 1394
  • تاریخ پایان : 1394
  • مساحت : 27،500 متر مربع
  • آدرس : تهران