خدمات مشاوره مجموعه مسکونی ۹۰۰ واحدی خمینی شهر

admin ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ 253 بازدید
خدمات مشاوره مجموعه مسکونی ۹۰۰ واحدی خمینی شهر
 • نام پروژه : کنترل و تعهد طراحی مجموعه مسکونی 900 واحدی خمینی شهر
 • نام کارفرما : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1399
 • تاریخ پایان : تاکنون
 • مساحت : 145،000 مترمربع
 • آدرس : اصفهان، خمینی شهر

خدمات مشاوره ۱۶۵۵ واحدی اقدام ملی شهرستان کاشان

admin ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ 230 بازدید
خدمات مشاوره ۱۶۵۵ واحدی اقدام ملی شهرستان کاشان
 • نام پروژه : خدمات مشاوره 1655 واحدی اقدام ملی شهرستان کاشان
 • نام کارفرما : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1398
 • تاریخ پایان : تاکنون
 • مساحت : 250،000
 • آدرس : شهرستان کاشان

نظارت کارگاهی بر پروژه های اقدام ملی در سطح شهر جدید بهارستان

admin ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ 243 بازدید
نظارت کارگاهی بر پروژه های اقدام ملی در سطح شهر جدید بهارستان
 • نام پروژه : 7500 واحدی اقدام ملی در سطح شهر جدید بهارستان
 • نام کارفرما : شرکت عمران شهر جدید بهارستان
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1400
 • تاریخ پایان : تاکنون
 • مساحت : 110 هکتار
 • آدرس : اصفهان، بهارستان

مجموعه مسکونی و تجاری ۱۰۰۰ واحدی شاهین شهر

admin ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ 1,188 بازدید
مجموعه مسکونی و تجاری ۱۰۰۰ واحدی شاهین شهر
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم آماده سازی و طراحی ساختمان ها و محوطه سازی برای مجموعه مسکونی و تجاری 1000 واحدی شاهین شهر
 • نام کارفرما : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1398
 • تاریخ پایان : تاکنون
 • مساحت : 5.4 هکتار
 • آدرس : شاهین شهر اصفهان

طراحی شهری و معماری مجموعه زندیه شیراز

admin ۱۰ دی ۱۳۹۹ 1,254 بازدید
طراحی شهری و معماری مجموعه زندیه شیراز
 • نام پروژه : مسابقه طراحی شهری و معماری مجموعه زندیه شیراز
 • نام کارفرما : وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1395
 • تاریخ پایان : 1395
 • مساحت : -
 • آدرس : شیراز

ساختمان مدیریت دولتی اصفهان

admin ۱۰ دی ۱۳۹۹ 669 بازدید
ساختمان مدیریت دولتی اصفهان
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم ساختمان مدیریت دولتی اصفهان
 • نام کارفرما : مسکن و شهرسازی
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1375
 • تاریخ پایان : 1377
 • مساحت : 8،200 مترمربع
 • آدرس : اصفهان

مدیریت طرح مجتمع مسکونی بوکان

admin ۱۰ دی ۱۳۹۹ 663 بازدید
مدیریت طرح مجتمع مسکونی بوکان
 • نام پروژه : انجام خدمات مشاوره و مدیریت طرح مجتمع مسکونی بوکان
 • نام کارفرما : بخش خصوصی
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1390
 • تاریخ پایان : 1392
 • مساحت : 5،700 مترمربع
 • آدرس : تهران، بوکان

مجتمع مسکونی نیاوران

admin ۱۰ دی ۱۳۹۹ 663 بازدید
مجتمع مسکونی نیاوران
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله سوم مجتمع مسکونی نیاوران
 • نام کارفرما : بخش خصوصی
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1388
 • تاریخ پایان : 1390
 • مساحت : 4،100 مترمربع
 • آدرس : تهران، نیاوران

عامل کنترل پروژه های سازمان سرمایه گذاری

admin ۱۹ آذر ۱۳۹۹ 622 بازدید
عامل کنترل پروژه های سازمان سرمایه گذاری
 • نام پروژه : مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی چیتگر
 • نام کارفرما : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1395
 • تاریخ پایان : 1399
 • مساحت : 329،000 مترمربع
 • آدرس : تهران، منطقه 22

عامل کنترل پروژه های سازمان سرمایه گذاری

admin ۱۹ آذر ۱۳۹۹ 633 بازدید
عامل کنترل پروژه های سازمان سرمایه گذاری
 • نام پروژه : بیمارستان آتیه
 • نام کارفرما : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1395
 • تاریخ پایان : 1399
 • مساحت : 190،700 مترمربع
 • آدرس : تهران، شهرک غرب