عاملیت چهارم مدیریت بافت و بناهای تاریخی

 • نام پروژه : عاملیت چهارم مدیریت بافت و بناهای تاریخی
 • نام کارفرما : معاونت شهرسازی و معماری شهر تهران
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1393
 • تاریخ پایان : 1397
 • مساحت : -
 • آدرس : تهران

این مشاور از آبان ۱۳۹۳ لغایت پایان شهریور ۱۳۹۷ به عنوان عاملیت چهارم بافت و بناهای تاریخی شهرداری تهران فعالیت داشته و در این مدت راهبری پروژه های بسیاری را بر عهده داشته از جمله:

 1. راهبری طرح شناسایی و تدقیق لایه حرایم بناهای تاریخی در طرح تفضیلی با همکاری میراث فرهنگی
 2. راهبری طرح شناسایی جداره های ارزشمند تاریخی شهر تهران
 3. راهبری طرح بازنگری و الویت بندی اجرای پیاده راه سازی تهران تاریخی(حصار ناصری)
 4. راهبری بازنگری و تکمیل طرح پیوند بازار عودلاجان با مرکز محله حکیم
 5. راهبری طرح ساماندهی آشیانه قدیمی فرودگاه قلعه مرغی
 6. راهبری طرح شناسایی مکان رویدادهای در مناطق ۱ و ۲۰ شهر تهران
 7. راهبری طرح تهیه و تکمیل و اصلاح ضوابط و مقررات طرح تفصیلی – تدوین برنامه عملیاتی نحوه ساماندهی با رویکرد توسعه پایدار
 8. راهبری طرح شناسایی و ساماندهی آرامستان های تاریخی شهر تهران
 9. راهبری بازنگری طرح احیاء‌ و بهسازی محدوده تاریخی چشمه علی شهرری
 10. راهبری طرح امکان سنجی و جانمایی استقرار کاربری های محرک توسعه در حصار ناصری با تأکید بر محله عودلاجان
 11. راهبری طرح ساماندهی و بهسازی نوسازی خیابان لاله زار حدفاصل انقلاب تا جمهوری و تهیه طرح اجرایی آن
 12. راهبری ‌ طرح مرمت و باززنده سازی ساباط های تاریخی تهران در حصارناصری
 13. راهبری طرح مرمت و باززنده سازی سقاخانه های تاریخی تهران در محدوده حصار ناصری
 14. راهبری مرمت و ارتقای عملکردی چهارسوق چوبی آرام سازی و طراحی شهری و محیط پیرامون
 15. راهبری ‌ طرح تکمیل شناسایی و طراحی مکان رویدادهای منطقه ۱۲ طرح اجرایی برای حصارناصری و چارچوب طراحی شهری حصارناصری
 16. راهبری طرح شناسایی و تدقیق لایه حرایم بناهای تاریخی در طرح تفصیلی
 17. راهبری طرح شناسایی و مستندسازی جداره های تاریخی ری و شمیرانات و تدوین دستورالعمل های بازپیرایی و طراحی در محورهای فوق