مجموعه مسکونی و تجاری ۱۰۰۰ واحدی شاهین شهر

  • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم آماده سازی و طراحی ساختمان ها و محوطه سازی برای مجموعه مسکونی و تجاری 1000 واحدی شاهین شهر
  • نام کارفرما : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
  • نوع پروژه :
  • تاریخ شروع : 1398
  • تاریخ پایان : تاکنون
  • مساحت : 5.4 هکتار
  • آدرس : شاهین شهر اصفهان