عامل کنترل پروژه های سازمان سرمایه گذاری

admin ۱۹ آذر ۱۳۹۹ 653 بازدید
عامل کنترل پروژه های سازمان سرمایه گذاری
 • نام پروژه : بیمارستان آتیه
 • نام کارفرما : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1395
 • تاریخ پایان : 1399
 • مساحت : 190،700 مترمربع
 • آدرس : تهران، شهرک غرب

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان

admin ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ 679 بازدید
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان
 • نام کارفرما : دانشگاه اصفهان
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1369
 • تاریخ پایان : 1369
 • مساحت : 7،500 متر مربع
 • آدرس : اصفهان

مدرسه و مسجد شاهین شهر اصفهان

admin ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ 696 بازدید
مدرسه و مسجد شاهین شهر اصفهان
 • نام پروژه : نظارت عالیه و کارگاهی مدرسه و مسجد شاهین شهر
 • نام کارفرما : مسکن و شهرسازی اصفهان
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1375
 • تاریخ پایان : 1378
 • مساحت : 11،200 مترمربع
 • آدرس : اصفهان

دانشگاه پیام نور اصفهان

admin ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ 718 بازدید
دانشگاه پیام نور اصفهان
 • نام پروژه : خدمات مشاوره فاز اول و دوم ساختمان دانشگاه پيام نور اصفهان
 • نام کارفرما : دانشگاه پيام نور
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1378
 • تاریخ پایان : 1378
 • مساحت : 12،300 مترمربع
 • آدرس : اصفهان

بیمارستان نورافشار تهران

admin ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ 632 بازدید
بیمارستان نورافشار تهران
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم و سوم بیمارستان نورافشار تهران
 • نام کارفرما : بیمارستان نورافشار تهران
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1380
 • تاریخ پایان : 1384
 • مساحت : 15،800 متر مربع
 • آدرس : تهران