خدمات مشاوره کلیه شعبات بیمه دانا در سطح کشور

admin ۱۹ آذر ۱۳۹۹ 723 بازدید
خدمات مشاوره کلیه شعبات بیمه دانا در سطح کشور
 • نام پروژه : مشاور همکار کارفرما در انجام خدمات مشاوره پروژه های بیمه دانا
 • نام کارفرما : شرکت بیمه دانا
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1398
 • تاریخ پایان : تاکنون
 • مساحت : -
 • آدرس : -

نمایشگاه بین المللی اصفهان در روشن دشت

admin ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ 1,851 بازدید
نمایشگاه بین المللی اصفهان در روشن دشت
 • نام پروژه : انجام خدمات مشاوره مرحله اول و دوم و محوطه سازی پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان در روشن دشت و محوطه سازی
 • نام کارفرما : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان
 • نوع پروژه : ,
 • تاریخ شروع : 1392
 • تاریخ پایان : 1394
 • مساحت : 45 هکتار
 • آدرس : اصفهان

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان

admin ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ 608 بازدید
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان
 • نام کارفرما : دانشگاه اصفهان
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1369
 • تاریخ پایان : 1369
 • مساحت : 7،500 متر مربع
 • آدرس : اصفهان

طرح توسعه مجلس شورای اسلامی

admin ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ 771 بازدید
طرح توسعه مجلس شورای اسلامی
 • نام پروژه : مشاور همکار کارفرما پروژه طرح توسعه مجلس شورای اسلامی
 • نام کارفرما : مجلس شورای اسلامی
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1392
 • تاریخ پایان : 1393
 • مساحت : 250،000
 • آدرس : تهران

بوستان باغ ایرانی

admin ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ 556 بازدید
بوستان باغ ایرانی
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم بوستان باغ ایرانی
 • نام کارفرما : سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1397
 • تاریخ پایان : 1397
 • مساحت : 10،500 مترمربع
 • آدرس : تهران

بوستان دانش و طبیعت منطقه ۱۹ تهران

admin ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ 581 بازدید
بوستان دانش و طبیعت منطقه ۱۹ تهران
 • نام پروژه : ارائه خدمات مشاوره مرحله اول و مرحله دوم پروژه بوستان دانش و طبیعت منطقه 19 تهران
 • نام کارفرما : سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1392
 • تاریخ پایان : 1393
 • مساحت : 40 هکتار
 • آدرس : تهران

مرکز همایش های بین المللی اصفهان

admin ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ 698 بازدید
مرکز همایش های بین المللی اصفهان
 • نام پروژه : نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه های مرکز همایش های بین المللی اصفهان
 • نام کارفرما : شهرداری اصفهان
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1397
 • تاریخ پایان : 1398
 • مساحت : 53 هکتار
 • آدرس : اصفهان

مجموعه مسکونی- تجاری گل نرگس اصفهان

admin ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ 670 بازدید
مجموعه مسکونی- تجاری گل نرگس اصفهان
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم مجموعه مسکونی- تجاری گل نرگس اصفهان
 • نام کارفرما : شرکت تعاونی مسکن توپخانه ارتش (مرآتو)
 • نوع پروژه : ,
 • تاریخ شروع : 94/06/01
 • تاریخ پایان : تاکنون
 • مساحت : 68 هکتار
 • آدرس : اصفهان

ساختمان اداری – تجاری حکمت

admin ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ 582 بازدید
ساختمان اداری – تجاری حکمت
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول، دوم و سوم ساختمان اداری - تجاری حکمت
 • نام کارفرما : شرکت مهندسی سد و سازه سپاهان
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1390
 • تاریخ پایان : 1391
 • مساحت : 1،100 مترمربع
 • آدرس : تهران

طرح تفصیلی شهر خورزوق

admin ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 1,389 بازدید
طرح تفصیلی شهر خورزوق
 • نام پروژه : تهیه طرح تفصیلی شهر خورزوق
 • نام کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1396
 • تاریخ پایان : 1396
 • مساحت : -
 • آدرس : اصفهان