خدمات مشاوره مجموعه مسکونی ۹۰۰ واحدی خمینی شهر

admin ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ 273 بازدید
خدمات مشاوره مجموعه مسکونی ۹۰۰ واحدی خمینی شهر
 • نام پروژه : کنترل و تعهد طراحی مجموعه مسکونی 900 واحدی خمینی شهر
 • نام کارفرما : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1399
 • تاریخ پایان : تاکنون
 • مساحت : 145،000 مترمربع
 • آدرس : اصفهان، خمینی شهر

خدمات مشاوره ۱۶۵۵ واحدی اقدام ملی شهرستان کاشان

admin ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ 248 بازدید
خدمات مشاوره ۱۶۵۵ واحدی اقدام ملی شهرستان کاشان
 • نام پروژه : خدمات مشاوره 1655 واحدی اقدام ملی شهرستان کاشان
 • نام کارفرما : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1398
 • تاریخ پایان : تاکنون
 • مساحت : 250،000
 • آدرس : شهرستان کاشان

نظارت کارگاهی بر پروژه های اقدام ملی در سطح شهر جدید بهارستان

admin ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ 272 بازدید
نظارت کارگاهی بر پروژه های اقدام ملی در سطح شهر جدید بهارستان
 • نام پروژه : 7500 واحدی اقدام ملی در سطح شهر جدید بهارستان
 • نام کارفرما : شرکت عمران شهر جدید بهارستان
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1400
 • تاریخ پایان : تاکنون
 • مساحت : 110 هکتار
 • آدرس : اصفهان، بهارستان

مجموعه مسکونی و تجاری ۱۰۰۰ واحدی شاهین شهر

admin ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ 1,233 بازدید
مجموعه مسکونی و تجاری ۱۰۰۰ واحدی شاهین شهر
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم آماده سازی و طراحی ساختمان ها و محوطه سازی برای مجموعه مسکونی و تجاری 1000 واحدی شاهین شهر
 • نام کارفرما : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1398
 • تاریخ پایان : تاکنون
 • مساحت : 5.4 هکتار
 • آدرس : شاهین شهر اصفهان

ساختمان مدیریت دولتی اصفهان

admin ۱۰ دی ۱۳۹۹ 693 بازدید
ساختمان مدیریت دولتی اصفهان
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم ساختمان مدیریت دولتی اصفهان
 • نام کارفرما : مسکن و شهرسازی
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1375
 • تاریخ پایان : 1377
 • مساحت : 8،200 مترمربع
 • آدرس : اصفهان

مدیریت طرح مجتمع مسکونی بوکان

admin ۱۰ دی ۱۳۹۹ 683 بازدید
مدیریت طرح مجتمع مسکونی بوکان
 • نام پروژه : انجام خدمات مشاوره و مدیریت طرح مجتمع مسکونی بوکان
 • نام کارفرما : بخش خصوصی
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1390
 • تاریخ پایان : 1392
 • مساحت : 5،700 مترمربع
 • آدرس : تهران، بوکان

مجتمع مسکونی نیاوران

admin ۱۰ دی ۱۳۹۹ 684 بازدید
مجتمع مسکونی نیاوران
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله سوم مجتمع مسکونی نیاوران
 • نام کارفرما : بخش خصوصی
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1388
 • تاریخ پایان : 1390
 • مساحت : 4،100 مترمربع
 • آدرس : تهران، نیاوران

عامل کنترل پروژه های سازمان سرمایه گذاری

admin ۱۹ آذر ۱۳۹۹ 638 بازدید
عامل کنترل پروژه های سازمان سرمایه گذاری
 • نام پروژه : مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی چیتگر
 • نام کارفرما : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1395
 • تاریخ پایان : 1399
 • مساحت : 329،000 مترمربع
 • آدرس : تهران، منطقه 22

خدمات مشاوره کلیه شعبات بیمه دانا در سطح کشور

admin ۱۹ آذر ۱۳۹۹ 812 بازدید
خدمات مشاوره کلیه شعبات بیمه دانا در سطح کشور
 • نام پروژه : مشاور همکار کارفرما در انجام خدمات مشاوره پروژه های بیمه دانا
 • نام کارفرما : شرکت بیمه دانا
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1398
 • تاریخ پایان : تاکنون
 • مساحت : -
 • آدرس : -

نمایشگاه بین المللی اصفهان در روشن دشت

admin ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ 1,974 بازدید
نمایشگاه بین المللی اصفهان در روشن دشت
 • نام پروژه : انجام خدمات مشاوره مرحله اول و دوم و محوطه سازی پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان در روشن دشت و محوطه سازی
 • نام کارفرما : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان
 • نوع پروژه : ,
 • تاریخ شروع : 1392
 • تاریخ پایان : 1394
 • مساحت : 45 هکتار
 • آدرس : اصفهان