پارکینگ طبقاتی طالقانی

admin ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 827 بازدید
پارکینگ طبقاتی طالقانی
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم پارکینگ طبقاتی طالقانی
 • نام کارفرما : سازمان مشاور فنی ومهندسی
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1380
 • تاریخ پایان : 1382
 • مساحت : 10،200 مترمربع
 • آدرس : تهران

پارکینگ طبقاتی کاوه

admin ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 807 بازدید
پارکینگ طبقاتی کاوه
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول ودوم و سوم پارکینگ طبقاتی کاوه
 • نام کارفرما : سازمان حمل و نقل ترافیک تهران
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1382
 • تاریخ پایان : 1385
 • مساحت : 14،200 مترمربع
 • آدرس : تهران

ساختمان مدیریت دولتی تهران

admin ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ 509 بازدید
ساختمان مدیریت دولتی تهران
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم ساختمان مدیریت دولتی تهران
 • نام کارفرما : مرکز آموزش مدیریت دولتی
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1374
 • تاریخ پایان : 1378
 • مساحت : 17،100 مترمربع
 • آدرس : تهران

مجتمع مسکونی الماس

admin ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ 485 بازدید
مجتمع مسکونی الماس
 • نام پروژه : خدمات مشاوره فاز اول و دوم مجتمع مسکونی الماس
 • نام کارفرما : صندوق سرمایه گذاری کارکنان حکمت
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1392
 • تاریخ پایان : 1392
 • مساحت : 20،000 مترمربع
 • آدرس : تهران